Lưu trú qua đêm tại Serena Resort

999.000

Liên hệ đặt dịch vụ: 0927.729.266 | 0927.729.286

Lưu trú qua đêm chỉ với 999.000đ tại Serena Resort Kim Bôi, Hòa Bình
Lưu trú qua đêm tại Serena Resort

999.000